Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Uw winkelwagen is leeg

Ergebnisse ()
Fertig
Mijn Allpax
0 Artikel im Warenkorb

Uw winkelwagen is leeg

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
 
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ALLPAX GmbH & Co. KG, Zur Seeschleuse 14, 26871 Papenburg - DE, E-Mail: info@allpax.nl, Telefonisch contact: Tel: 0031 (0)70-3114189 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u heeft aangegeven de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor onze rekening als u de door ons verstrekte retourlabel voor een retourzending binnen Nederland gebruikt. Anders zijn de retourkosten voor uw rekening.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

    a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (maatproducten, zoals rvs meubelen en koorden op maat)
   
   

 

Retouradress

ALLPAX GmbH & Co. KG
Zur Seeschleuse 14
D-26871 Papenburg
Germany

Email: info@allpax.nl


Download Modelformulier
* Prijzen incl. btw conform de nederlandse wetgeving en excl. verzendkosten
1Oorspronkelijke dealerprijs 2Adviesprijs
ALLPAX GmbH & Co. KG, Zur Seeschleuse 14, 26871 Papenburg, Duitsland
Internet: http://www.allpax.nl
Email: info@allpax.nl Tel.: +0031 (0)70-3114189