Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Uw winkelwagen is leeg

Ergebnisse ()
Fertig
Mijn Allpax
0 Artikel im Warenkorb

Uw winkelwagen is leeg

Privacy Policy

We waarderen uw bezoek aan onze website www.allpax.nl en uw interesse in ons bedrijf. Bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens zijn informatie over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze omvatten bijvoorbeeld burgerlijke naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die kunnen worden gerelateerd aan een persoon. Aangezien persoonlijke gegevens speciale rechtsbescherming genieten, worden ze alleen door ons verzameld voor zover dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen van onze website en de levering van onze diensten. Hieronder beschrijven we welke persoonlijke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe we die gebruiken. Onze gegevensbeschermingspraktijk voldoet aan de wettelijke voorschriften, met name die van de federale gegevensbeschermingswet (BDSG), de Telemediawet (TMG) en de EU-verordening gegevensbescherming (DSGVO). Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, verwerken en opslaan, voor zover dit noodzakelijk is voor de werking van deze website en onze inhoud en diensten, alsook voor de verwerking van vragen en, indien nodig, voor de verwerking van bestellingen / overeenkomsten, maar alleen voor zover dit vereist is voor een legitiem belang in de zin van Artikel 6 par. 1 blz. 1 lit. f DSGVO of andere regelgeving. Alleen als u eerder uw specifieke toestemming hebt gegeven zullen uw gegevens ook worden gebruikt voor gedetailleerdere, specifieke doeleinden waarmee u ingestemd heeft, bijvoorbeeld voor het verzenden van advertentie-informatie per nieuwsbrief.

 

1. Verantwoordelijk in de zin van Art. 4 Nr. 7 GDPR

Verantwoordelijke persoon in de zin van de DSGVO en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

Allpax GmbH & Co. KG
Zur Seeschleuse 14
26871 Papenburg
Directeuren: Regina Bruns, Holger Harms

E-mail: info@allpax.de
Tel .: +49 (0) 4961-66499-0
Fax: +49 (0) 4961-66499-200

 

2. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van het apparaat dat de site opvraagt. De volgende gegevens worden hier verzameld:

Omvang van de verwerking van de gegevens

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van het aanvragende apparaat
(3) Het IP-adres van het aanvragende apparaat
(4) Datum en tijdstip van bezoek
(5) Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) toegankelijk op onze website.
(6) Websites waarvan het systeem van de gebruiker naar onze website is gekomen (referrer-tracking)

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met persoonlijke gegevens van een specifieke gebruiker vindt niet plaats, dus een identificatie van individuele bezoekers van de site kan hiermee niet plaatsvinden.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6, eerste lid, lit.f DSGVO (legitiem belang). Ons legitieme belang is ervoor te zorgen dat het hieronder beschreven doel wordt bereikt.

Doel van de gegevensverwerking

Het loggen gebeurt om de compatibiliteit van onze website voor alle bezoekers te behouden en voor antimisbruik en troubleshooting. Hiervoor is het noodzakelijk om de technische gegevens van het apparaat dat de website opvraagt vast te leggen om zo snel mogelijk te reageren op fouten, aanvallen op onze IT-systemen weer te geven en/of falen van de functionaliteit van onze website op te sporen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en over het algemeen de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van opslag

Het verwijderen van de bovengenoemde technische gegevens vindt plaats zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar niet later dan 3 maanden na het opvragen van onze website.

Bezwaar en verwijdermogelijkheid

De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden geregeld door de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

 

3. Bijzondere functies van de website

Onze site biedt u verschillende functies die wij gebruiken voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens. Hieronder leggen we uit wat er met deze gegevens gebeurt:

Formulier voor nieuwsbriefregistratie:

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die u invoert wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6 par. 1 lit. van de GDPR (stilzwijgende toestemming)

Doel van de gegevensverwerking

De gegevens in het registratieformulier van onze nieuwsbrief worden alleen door ons gebruikt voor de verspreiding van onze nieuwsbrief, waarin we personen informeren over al onze diensten en nieuws. Na het aanmelden sturen we je een e-mail ter bevestiging met een link waarop je moet klikken om je aan te melden voor onze nieuwsbrief (Double Opt-In).

Duur van opslag

Onze nieuwsbrief kan op elk moment worden stopgezet door op de link 'Uitschrijven' te klikken, die ook in elke nieuwsbrief is opgenomen. Uw gegevens worden onmiddellijk na het afmelden verwijderd. Daarnaast worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd in het geval van een onvolledige registratie. We behouden de verwijdering zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie.

Bezwaar en verwijdermogelijkheid

De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden geregeld door de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

 

Analyse systeem:

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die u in de formuliervelden hebt ingevoerd.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Art 6 (1) lit.a DSGVO (stilzwijgende toestemming)

Doel van de gegevensverwerking

Acceptatie en publicatie van uw beoordeling op onze website en - voor zover u hiermee uitdrukkelijk instemt - ook op de internetplatforms van onze rating service providers.

Duur van opslag

Uw beoordeling wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen en gepubliceerd. We behouden ons het recht voor op verwijdering zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie.

Bezwaar en verwijdermogelijkheid

U kunt uw beoordeling op elk gewenst moment laten verwijderen. De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden geregeld door de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

 

Contactformulier(en):

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die u invoert in onze contactformulieren.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6 (1) lit. DSGVO (stilzwijgende toestemming)

Doel van de gegevensverwerking

De gegevens die worden vastgelegd via ons contactformulier of via onze contactformulieren worden alleen gebruikt om het specifieke contactverzoek dat via het contactformulier wordt ontvangen te verwerken.

Duur van opslag

Na het verwerken van uw verzoek worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, zolang er geen wettelijke opslagperioden zijn.

Bezwaar en verwijdermogelijkheid

De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden geregeld door de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

 

Login-pagina’s:

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

De registratie- en inloggegevens die u bij ons hebt ingevoerd.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Art 6 (1) lit.a DSGVO (stilzwijgende toestemming)

Doel van de gegevensverwerking

U hebt de mogelijkheid om een afzonderlijk inloggebied op onze website te gebruiken. Als u uw wachtwoord of uw gebruikersnaam voor dit gebied bent vergeten, is het mogelijk om deze gegevens opnieuw te verzenden nadat u uw contactgegevens (e-mailadres) hebt ingevoerd. De gebruiksgegevens die voortvloeien uit het gebruik van het inloggebied, worden door ons alleen verzameld, opgeslagen en verwerkt met als doel de bestrijding van misbruik en het verhelpen van storingen of voor het behoud van de functionaliteit. Een gebruik voor andere doeleinden of een gegevensoverdracht aan derden vindt niet plaats.

Duur van opslag

De gegevens, die worden verzameld in het kader van de functie 'Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten', worden alleen gebruikt voor het opnieuw verzenden van vergeten toegangsgegevens.

Bezwaar en verwijdermogelijkheid

De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden geregeld door de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

 

Bestellingsformulier(en):

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die u in de formuliervelden hebt ingevoerd.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO (uitvoering van precontractuele maatregelen)

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de verwerking van uw bestelling en daarmee de uitvoering van het contract.

Duur van opslag

De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerking van de bestelling en er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Dit zal meestal na 10 jaar zijn (zie § 147 (2) in samenhang met para 1 nr. 1, 4 en 4a AO, § 14b (1) UStG).

Bezwaar en verwijdermogelijkheid

De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden geregeld door de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

 

Live chat-functie:

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die u hebt ingevoerd in onze livechat.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Art 6 (1) lit.a DSGVO (stilzwijgende toestemming)

Doel van de gegevensverwerking

We gebruiken de gegevens die via onze livechat zijn opgeslagen alleen om verzoeken te verwerken die we via onze live chat hebben ontvangen.

Duur van opslag

Na het verwerken van uw verzoek, dat is ontvangen in onze live chat, worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, indien er geen wettelijke opslagperioden zijn.

Bezwaar en verwijdermogelijkheid

De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden geregeld door de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

 

4. Automatische kredietcontrole / score

Als we leveren op krediet, behouden we ons het recht voor om een automatische kredietrating te krijgen op basis van wiskundig-statistische procedures uitgevoerd door de volgende onderneming(en) om onze legitieme belangen te beschermen. We ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van het uitblijven van betaling. Het kredietrapport kan voorspelde waarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden. Deze worden bepaald door middel van een verscheidenheid aan kenmerken, zoals inkomen, adresgegevens, beroep, burgerlijke staat, eerdere betalingsgeschiedenis om iets te kunnen voorspellen over het toekomstige risico van wanbetaling van de klant. Het resultaat wordt uitgedrukt in de vorm van een betalingswaarde (zogenaamde score). De aldus verkregen informatie vormt de basis voor onze beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie. De keuze voor een van de aangeboden betaalmethoden is niet bepalend voor dergelijke informatie. De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden geregeld door de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid. Gedetailleerd:

 

Creditsafe Germany GmbH:

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Strasse 30, 10317 Berlin (www.creditsafe.com): ons bedrijf controleert regelmatig kredietwaardigheid voor contracten en in bepaalde gevallen waarin er een legitiem belang is, ook voor bestaande klanten. Wij werken samen met Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlijn, van wie we de benodigde gegevens ontvangen. Voor dit doel verzenden wij uw naam en uw contactgegevens naar Creditsafe Deutschland GmbH.

 

Automatische identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna-betaalmethoden:

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest om met Klarna een aankoop op rekening te doen of een afbetaling via Klarna te betalen, wordt u gevraagd om de noodzakelijke gegevens aan Klarna AB te verstrekken om de betaling te verwerken en een identiteits- en kredietcontrole te verrichten aan Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden (hierna Klarna). Als u toestemming geeft, zal Klarna ons de volgende gegevens verstrekken: voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, locatie, geboortedatum, telefoonnummer en de gegevens met betrekking tot uw bestelling.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO (uitvoering van precontractuele maatregelen)

Doel van de gegevensverwerking

Ten behoeve van de identiteit en credit check stuurt Klarna gegevens aan kredietinformatiebureaus (bureaus) en verkrijgt hieruit kredietwaardigheid-informatie op basis van wiskundige en statistische procedures (zgn. Score waarden). Klarna ontvangt informatie over de statistische kans op wanbetaling, die de basis van de beslissing over de het aangaan van, de uitvoering van of beëindiging van het contract zijn. De keuze voor een van de aangeboden betaalmethoden voor de overeenkomst is niet bepalend voor dergelijke informatie.

De kredietbureaus zijn de volgende bedrijven:
Bürgel Business Information GmbH & Co. KG, Postbus 5001 66, 22701 Hamburg
Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstrasse 11 41460 Neuss
Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, 80939 München
Arvato Infoscore Consumer Data GmbH / Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

Gedetailleerde informatie kunt u vinden in de Privacy Policy (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf), alsmede in de voorwaarden (https://klarna.com/de/AGB) van Klarna.

Duur van opslag

We slaan de relevante gegevens op voor het verwerken van de betaling zolang als nodig is om de transactie te voltooien. Voor zover de gegevens onderhevig zijn aan wettelijke bewaarverplichtingen, vindt de verwijdering plaats na het verstrijken van de bewaarplicht. De duur van de opslag van gegevens door Klarna staan in de privacyverklaringen van Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf

Bezwaar en verwijdermogelijkheid

De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden geregeld door de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

 

Automatische identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van de betaalmethode "PayPal":

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Als u als betaalmethode "PayPal" heeft geselecteerd, zullen wij uw verzamelde persoonlijke klantengegevens in het kader van het betalingsproces sturen aan het bedrijf PayPal (Europe) S.à R.L. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna te noemen "PayPal"). Als u uw toestemming geeft, worden de volgende gegevens aan Paypal gestuurd: voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, locatie, geboortedatum, telefoonnummer, evenals de gegevens met betrekking tot uw bestelling.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO (uitvoering van precontractuele maatregelen)

Doel van de gegevensverwerking

PayPal voert een kredietcontrole uit bij het selecteren van de betaalmethode "PayPal". Hierbij worden wiskundige-statistische methoden gebruikt om een inschatting te maken van de waarschijnlijkheid van wanbetaling (zgn. Berekening van een scorewaarde). PayPal gebruikt de berekende scorewaarde bij het aanbieden van betalingsmethoden. De berekening van een scorewaarde gebeurt volgens erkende wetenschappelijke procedures. Het PayPal-privacybeleid is te lezen op: https://www.paypal.com/web/sapps/mpp/ua/privacy-full

Duur van opslag

We slaan de relevante gegevens op voor het verwerken van de betaling zolang als nodig is om de transactie te voltooien. Voor zover de gegevens onderhevig zijn aan wettelijke bewaarverplichtingen, vindt de verwijdering plaats na het verstrijken van de bewaarplicht. De periode van opslag van de gegevens door PayPal is uiteengezet in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/web/sapps/mpp/ua/privacy-full

Oppositie en verwijdermogelijkheid

De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden beheerst door de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

 

Automatische identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van de betaalmethoden "PayPal via PayPal Plus", "Automatische incasso via PayPal Plus", "Creditcard via PayPal Plus" of "PayPal Plus factuur":

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Als u "PayPal via PayPal Plus", "Automatische incasso via PayPal Plus", "Creditcard via PayPal Plus" of "PayPal Plus factuur" als betalingsmethode heeft geselecteerd, zullen wij uw persoonlijke klantgegevens die tijdens de bestelling zijn verzameld, doorgeven aan PayPal (Europa) S.à rl et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal Plus") te noemen. Als u uw toestemming geeft, worden de volgende gegevens overgedragen: voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, locatie, geboortedatum, telefoonnummer, evenals de gegevens met betrekking tot uw bestelling.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO (uitvoering van precontractuele maatregelen)

Doel van de gegevensverwerking

PayPal Plus voert een kredietcontrole uit als u een van de volgende betaalmethoden selecteert: "PayPal via PayPal Plus", "Creditcard via PayPal Plus", "Debit via PayPal Plus" of "PayPal Plus factuur". Hierbij worden wiskundige-statistische methoden gebruikt om een inschatting te maken van de waarschijnlijkheid van wanbetaling (zgn. Berekening van een scorewaarde). PayPal Plus gebruikt de berekende scorewaarde bij het aanbieden van betalingsmethoden. De berekening van een scorewaarde gebeurt volgens erkende wetenschappelijke procedures. Het PayPal-privacybeleid is ook te lezen op: https://www.paypal.com/web/sapps/mpp/ua/privacy-full

Duur van opslag

We slaan de relevante gegevens op voor het verwerken van de betaling zolang als nodig is om de transactie te voltooien. Voor zover de gegevens onderhevig zijn aan wettelijke bewaarverplichtingen, vindt de verwijdering plaats na het verstrijken van de bewaarplicht. De periode van opslag van de gegevens door PayPal is uiteengezet in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/web/sapps/mpp/ua/privacy-full

Bezwaar en verwijdermogelijkheid

De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering worden geregeld door de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.

 

5. Statistische analyse van bezoeken aan deze website - webtracker

We verzamelen, verwerken en slaan de volgende gegevens op wanneer de website of individuele bestanden op de website worden opgeroepen: IP-adres, website waaruit het bestand is opgehaald, naam van het bestand, datum en tijdstip van ophalen, hoeveelheid verzonden gegevens en bericht van succes van ophalen (het zogenaamde weblog). We gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden. We gebruiken ook de volgende webtracker om de bezoeken aan deze website te evalueren:

 

Facebook Custom Audience

Op onze website is een web tracker van het bedrijf Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94024 Menlo Park, VS (hierna: Facebook Custom Audience) geladen. Als u JavaScript in uw browser hebt geactiveerd en geen Java Script Blocker hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan: Facebook Custom Audience. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (a) DSGVO met uitdrukkelijke toestemming bij het openen van onze site. Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens het Privacybeleid op maat van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Facebook Custom Audience voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com).

 

Criteo

Op onze website gebruiken we een web-volgservice van het bedrijf Criteo SA, Gewürzmühlstr. 11, 80538 München, FR (hierna: criteo). In het kader van de webtrack gebruikt criteo cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk maken (het zogenaamde "volgen"). We voeren deze analyse uit op basis van de volgservice van criteo om ons internetaanbod steeds beter te kunnen optimaliseren en optimaliseren. Als onderdeel van het gebruik van onze website worden gegevens, in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, verzonden naar servers van criteo en verwerkt en opgeslagen binnen de Europese Unie. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra het doel van de verzameling is bereikt. Verdere informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens is te vinden in het privacybeleid van criteo: https://www.criteo.com/privacy/. U kunt het verzamelen en overdragen van persoonlijke gegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblokker in uw browser te installeren (dit kan bijvoorbeeld worden gevonden) op www.noscript.net of www.ghostery.com) of activeer de "Do Not Track" -instelling van uw browser.

 

Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

Op onze website maken wij gebruik van een web tracking service van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043, USA (hierna: Google googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamisch remarketing). Google googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamische remarketing gebruikt (zogenaamde tracken) onder de Webtrackings cookies die op uw computer zijn opgeslagen, om te helpen analyseren hoe gebruikers onze website en uw surfgedrag gebruiken. We voeren deze analyse uit op basis van de Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing-trackingservice om onze website continu te optimaliseren en beter beschikbaar te maken. In het kader van het gebruik van onze website worden er gegevens, met name het IP-adres en de activiteiten van de gebruiker overgedragen aan het bedrijf servers van Google googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamische remarketing en buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld, verwerkt en opgeslagen in de VS. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-US Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de verzameling is voldaan. Voor meer informatie over de behandeling van de verzonden gegevens in het privacybeleid van Google googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamische remarketing: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en overdragen van persoonlijke gegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblokker in uw browser te installeren (dit kan bijvoorbeeld worden gevonden) op www.noscript.net of www.ghostery.com) of activeer de "Do Not Track" -instelling van uw browser.

 

Google Analytics

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze site gebruiken we de webvolgservice van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Park op 94043 Mountain View, VS (hierna: Google Analytics). Google Analytics gebruikt cookies voor webtracking die op uw computer worden opgeslagen en biedt een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag (zogenaamde tracking). We voeren deze analyse uit op basis van de volgservice van Google Analytics om onze website constant te optimaliseren en toegankelijker te maken. Als onderdeel van het gebruik van onze website worden gegevens, in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, verzonden naar servers van het bedrijf Google LLC en opgeslagen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld verwerkt en opgeslagen in de VS. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat in de Verenigde Staten een adequaat niveau van gegevensbescherming aanwezig is wanneer het data-processing bedrijf op deze verbinding naar de VS vanuit de EU een Privacy Shield overeenkomst en data-export voorstel naar de Verenigde Staten heeft ingediend ontvankelijk is verklaard. Door IP-anonimisering te activeren in de Google Analytics-trackingcode van deze website, wordt uw IP-adres voorafgaand aan verzending geanonimiseerd door Google Analytics. Deze website gebruikt een Google Analytics-trackingcode die de gat._anonymizeIp () bevat; deze is uitgebreid om alleen een anonieme verzameling IP-adressen toe te staan (zogenaamde IP-masking).

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 paragraaf 1 lit.a DSGVO (instemming), hetzij als onderdeel van de registratie bij Google (het openen van een Google-account en acceptatie van de Privacy Policy is daar geïmplementeerd) of, als u nog niet geregistreerd bent bij Google, door de uitdrukkelijke toestemming bij het openen van de site aan onze kant.

Doel van de gegevensverwerking

In onze naam zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google LLC.

Duur van opslag

Google slaat de gegevens die relevant zijn voor het aanbieden van webtracking op zo lang als nodig is om de omschreven webservice te vervullen. Het verzamelen en opslaan van gegevens gebeurt anoniem. Indien er link naar een persoon gemaakt kan worden, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover ze niet onderworpen zijn aan wettelijke opslagverplichtingen. In elk geval vindt de verwijdering plaats na het verstrijken van de opslagverplichting.

Bezwaar en verwijdermogelijkheid

U kunt het verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens aan Google (in het bijzonder. Uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door het voorkomen van de uitvoering van de script code in de browser door een script blocker te installeren in uw browser ( zie hiervoor bijvoorbeeld onder www.noscript.net of www.ghostery.com) of de "Do Not Track" instellingen van uw browser te activeren. U kunt ook voorkomen dat uw gegevens die zijn gegenereerd door de Google-cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website Google worden verzameld door op de volgende link te klikken http (met inbegrip van uw IP-adres.): //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) en de beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren. De veiligheid en privacy beleid van Google Analytics, zijn te vinden op http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

 

Google Tag Manager

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van de service van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (hierna: Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technisch platform dat andere web services en web-tracking-programma's met behulp van zogenaamde "tags" uitvoert. Google Tag Manager slaat in deze context cookies op uw computer analyseert deze, voor zover web tracking tools worden uitgevoerd door middel van Google Tag Manager, ( "tracken" zogenaamde) uw surfgedrag. Dit betrokken individu in Google Tag Manager-tags verzonden gegevens moeten worden samengevoegd door Google Tag Manager onder één gebruikersinterface, opgeslagen en verwerkt. Alle opgenomen 'tags' worden afzonderlijk vermeld in dit privacybeleid. Raadpleeg het relevante gedeelte van dit privacybeleid voor meer informatie over de privacy van Google Tag Manager-tools. In het kader van het gebruik van onze website wordt geactiveerd opnemen van tags uit Google Tag Manager terwijl de gegevens worden doorgegeven in het bijzonder uw IP-adres en gebruiker activiteit op de bedrijfsservers van Google LLC en buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld, verwerkt en opgeslagen in de VS. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat in de Verenigde Staten een adequaat niveau van gegevensbescherming kunnen behouden wanneer de data-processing bedrijf op dit pad naar de VS-EU-Privacy Shield overeenkomst en data-export naar de Verenigde Staten heeft ingediend is ontworpen ontvankelijk. Dit is bij Google LLC. de zaak. Respect. de informatie opgenomen door Google Tag Manager web services, de regelgeving in de respectieve sectie van deze Privacy Policy. De tracking tools gebruikt in Google Tag Manager waarborgen door middel van IP-anonimisering van de broncode die het IP-adres van Google Tag Manager vóór de overdracht anoniem wordt gemaakt. Hier kan Google Tag Manager alleen de anonieme verzameling IP-adressen (de zogenaamde IP-masking) toestaan.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 paragraaf 1 lit.a DSGVO (instemming), hetzij als onderdeel van de registratie bij Google (het openen van een Google-account en acceptatie van de Privacy Policy er geïmplementeerd) of, als u nog niet geregistreerd bij Google, door de uitdrukkelijke toestemming bij het openen onze kant.

Doel van de gegevensverwerking

In onze naam zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google LLC.

Duur van opslag

Google slaat de gegevens die relevant zijn voor het aanbieden van webtracking op zo lang als nodig is om de geposte webservice te vervullen. Het verzamelen en opslaan van gegevens gebeurt anoniem. Voor zover er een persoonlijke referentie zou moeten zijn, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover ze niet onderworpen zijn aan wettelijke opslagverplichtingen. In elk geval vindt de verwijdering plaats na het verstrijken van de opslagverplichting.

Bezwaar en verwijdermogelijkheid

U kunt het verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens aan Google (in het bijzonder. Uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door het uitschakelen van de uitvoering van het script code in de browser om een script blocker installeren in uw browser ( zie hiervoor bijvoorbeeld onder www.noscript.net of www.ghostery.com) of de "Do Not Track" instellingen van uw browser te activeren. U kunt ook voorkomen dat het verzamelen van gegevens die zijn gegenereerd door de Google-cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de (op de volgende link http (met inbegrip van uw IP-adres.): //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbaar browser plug-in te downloaden en te installeren. De veiligheid en privacy beleid van Google Analytics, zie http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

 

6. Integratie van externe webdiensten en verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website maken wij gebruik van actieve JavaScript-inhoud van externe aanbieders, zogenaamde. Webservices. deze externe aanbieders kan een extra persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website te ontvangen door naar onze website. Dit kan betrekking hebben op de verwerking van gegevens buiten de EU. U kunt dit voorkomen door een java-scriptblokker te gebruiken zoals De browser plug-in 'NoScript' install (www.noscript.net) of JavaScript in uw browser uit te schakelen. Dit kan leiden tot functionele beperkingen voor websites die u bezoekt. We gebruiken de volgende externe webservices:

 

Amazon

Op onze website is een web service bedrijf Amazon Europe S.à Core R.L. , Rue Plaetis 5, 2338 Luxembourg (hierna: Amazon). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijk identificeerbare informatie overdragen aan Amazon. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloze functie van de website. De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de verzameling is voldaan. Voor meer informatie over de behandeling van de verzonden gegevens in de Privacy Statement Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens te voorkomen door Amazon, de uitvoering van het script code in uw browser of installeer een script blocker in uw browser (dit kan worden gevonden voor bijvoorbeeld onder www.noscript.net of www.ghostery. com).

 

Bing-advertenties

Een webservice van Microsoft, One Microsoft Way, 98052 Redmond (hierna Bing ADS) wordt gedownload van onze website. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Bing ADS. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloze functie van de website. Bing ADS heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de verzameling is voldaan. Raadpleeg het Bing ADS-privacybeleid voor meer informatie over het afhandelen van de overgedragen gegevens: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Bing ADS voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com) Com).

 

Bootstrapcdn.com

Een webservice van NetDNA LLC, Cahuenga Blvd Suite 630, 90068 Los Angeles (hierna genoemd Bootstrapcdn.com) wordt geüpload naar onze website. Als u JavaScript in uw browser hebt geactiveerd en geen Java Script Blocker hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke gegevens overdragen naar: Bootstrapcdn.com). Meer informatie over de afhandeling van de overgedragen gegevens is te vinden in de Privacyverklaring van Bootstrapcdn.com: https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Bootstrapcdn.com voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www. ghostery.com).

 

DoubleClick

Een webservice wordt geüpload naar onze website vanuit Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (hierna: Doubleclick). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens verzenden naar DoubleClick. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloze functie van de website. Doubleclick heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de verzameling is voldaan. Raadpleeg het Privacybeleid van Doubleclick voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Doubleclick voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokker in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery. com).

 

Google

Een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (hierna: Google) wordt geüpload naar onze website. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar Google verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloze functie van de website. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de verzameling is voldaan. Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com). com).

 

Google API's

Een webservice wordt geüpload naar onze website vanuit Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (hierna: Google-Apis). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Google-Apis. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloze functie van de website. Google-Apis heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de verzameling is voldaan. Raadpleeg het privacybeleid van Google Apis voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google-Apis worden verzameld en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www. ghostery.com).

 

gstatic

Een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View ("gstatic") wordt gedownload van onze website. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens overdragen naar gstatic. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloze functie van de website. gstatic heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de verzameling is voldaan. Raadpleeg het privacybeleid van gstatic voor meer informatie over de afhandeling van de overgedragen gegevens: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door gstatic voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com). com).

 

Paypal Objects

Op onze website een webservice van het bedrijf PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (hierna: PayPalObjects). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan PayPalObjects. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloze functie van de website. De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de verzameling is voldaan. Raadpleeg het privacybeleid van PayPalObjects voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_US. U kunt voorkomen dat uw gegevens door PayPalObjects worden verzameld en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com). com).

 

Trusted Shops

Op onze website is een webservice van het bedrijf Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Keulen (hierna: Trusted Shops) opnieuw geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens overdragen aan Trusted Shops. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloze functie van de website. De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de verzameling is voldaan. Verdere informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens is te vinden in het privacybeleid van Trusted Shops: https://www.trustedshops.de/impressum/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Trusted Shops voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com) Com).

 

Youtube

Een webservice wordt geüpload naar onze website vanuit Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (hierna: Youtube). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar YouTube overbrengen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloze functie van de website. YouTube heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de verzameling is voldaan. Meer informatie over de afhandeling van de overgedragen gegevens is te vinden in het YouTube-privacybeleid: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door YouTube voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery. com).

 

ytimg

Een webservice wordt geüpload naar onze website vanuit Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (hierna: ytimg). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens overdragen naar ytimg. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloze functie van de website. ytimg heeft zichzelf gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de verzameling is voldaan. Raadpleeg het privacybeleid van ytimg voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door ytimg voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com). com).

 

Haendlerbund.de

Op onze website wordt een webservice van het bedrijf Händlerbund Management AG, ArcusPark / Torgauer Strasse 233 house B, 4347 Leipzig (in het volgende: Haendlerbund.de) opnieuw geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Haendlerbund.de. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloze functie van de website. De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de verzameling is voldaan. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens is te vinden in het privacybeleid van Haendlerbund.de: https://www.haendlerbund.de/de/datenschutzerklaerung. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Haendlerbund.de voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblokkering in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www. ghostery.com).

 

7. Informatie over het gebruik van cookies

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op verschillende pagina's gebruiken we cookies om het gebruik van bepaalde functies van onze website mogelijk te maken. De zogenaamde 'cookies' zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke tekenreeks die een duidelijke identificatie van de browser mogelijk maakt bij het opnieuw bezoeken van onze website. Het proces van het archiveren van een cookiebestand wordt ook wel 'een cookie instellen' genoemd.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. (legitiem belang). Het is onze legitieme interesse om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, de bruikbaarheid te vergroten en een meer persoonlijke benadering van onze klanten mogelijk te maken. Identificatie van individuele sitebezoekers is alleen mogelijk met behulp van cookietechnologie als de bezoeker van de site ons eerder persoonlijke gegevens heeft verstrekt op basis van een afzonderlijke toestemming.

Doel van de gegevensverwerking

De cookies worden door onze website ingesteld om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de bruikbaarheid te verbeteren. Bovendien stelt cookie-technologie ons in staat om individuele bezoekers te identificeren door gebruik te maken van pseudoniemen, bijvoorbeeld een individu, elke ID, zodat we meer gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden.

Duur van opslag

Onze cookies worden opgeslagen totdat ze worden verwijderd in uw browser of, in het geval van een sessiecookie, totdat de sessie is verlopen.

Oppositie en verwijdermogelijkheid

U kunt uw browser zo instellen dat u het instellen van cookies in het algemeen voorkomt, alleen om op de hoogte te worden gehouden, van geval tot geval over de acceptatie van cookies: of accepteer de acceptatie van cookies in principe. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, b.v. om te herkennen dat uw pc ooit een verbinding met onze website heeft gehad (permanente cookies) of om onlangs bekeken aanbiedingen (sessiecookies) op te slaan. Wij gebruiken cookies om u een verbeterde gebruikerservaring te bieden. Om onze gemaksfuncties te gebruiken, raden wij aan dat u cookies voor onze website accepteert. Overigens zijn de bezwaar- en eliminatiemogelijkheden gebaseerd op de algemene bepalingen inzake recht op bezwaar en annulering van gegevensbescherming die hieronder in dit privacybeleid worden beschreven.

 

8. Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd door technische en organisatorische maatregelen zoals het verzamelen, opslaan en verwerken dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van niet-versleutelde e-mailcommunicatie kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen op weg naar onze IT-systemen, zodat we gecodeerde communicatie of post aanbevelen voor informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist.

 

9. Intrekking van de toestemming - Gegevensinformatie en wijzigingsverzoeken - Verwijdering en blokkering van gegevens

Volgens de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens, evenals recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Uw gegevens worden verwijderd, indien niet in strijd met de wettelijke voorschriften. U kunt te allen tijde toestemming aan ons verlenen om uw persoonlijke informatie te gebruiken. Informatie-, verwijderings- en correctieverzoeken voor uw gegevens en suggesties die u op elk gewenst moment kunt verzenden naar het volgende adres:

Allpax GmbH & Co. KG
Zur Seeschleuse 14
26871 Papenburg

E-mail: info@allpax.de
Tel .: +49 (0) 4961-66499-0
Fax: +49 (0) 4961-66499-200

 

10. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U beweert dat wij u de persoonlijke informatie verstrekken die u hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat. U kunt ook vragen dat wij deze informatie meteen na uw eerste instructie aan een derde verstrekken, op voorwaarde dat de verwerking met toestemming van de klant wordt uitgevoerd. Artikel 6 par. 1 lit. een GDPR of artikel 9 par. 2 lit. een DSGVO of een contract volgens Artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO is gebaseerd en wordt door ons verwerkt als onderdeel van een geautomatiseerde gegevensverwerking.

Door gebruik te maken van dit recht op gegevensoverdracht, hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden doorgestuurd, indien dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast. Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid.

 

11. Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit acc. Artikel 77 par. 1 DSGVO

Als u het vermoeden heeft dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt op onze site, kunt u natuurlijk altijd een gerechtelijke verduidelijking van het probleem bewerkstelligen. Los daarvan heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit. Het recht om te klagen staat in de EU-lidstaat voor u open voor uw verblijfplaats, uw werkplek en / of de plaats van de vermeende inbreuk, i. U kunt op de bovenstaande locaties de toezichthoudende autoriteit kiezen die u zoekt. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal u dan informeren over de status en de resultaten van uw verzoekschrift, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel in de zin van artikel 78 GDPR.

 

Gemaakt door:
© IT-advocatenkantoor DURY - www.dury.de
© Website-Check GmbH - www.website-check.de
Externe functionaris gegevensbescherming, Martin Proch: Info@Datenschutzbeauftragter-Papenburg.de

Privésfeer en gegevensbescherming

www.allpax.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de diensten, waarom u gevraagd heeft, te kunnen verrichten. Bij het plaatsen van uw bestelling worden naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en het email adres verzamelt om uw bestelling af te handelen.

Uw persoonlijke gegevens:

Wij zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen, dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. De persoonlijke gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons heeft toevertrouwd. Een email aan ons met een verzoek daartoe is voldoende om uw gegevens uit ons bestand te doen verdwijnen.

www.allpax.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online-gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien. Advertentienetwerken (o.a. Google Adsens) die op onze site adverteren, kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web-beacons gebruiken om informatie in te winnen. www.allpax .nl heeft geen toegang tot of controle over cookies, die door derden-adverteerders worden gebruikt.

Wij raden u aan het privacy-beleid van deze derden te raadplegen voor meer informatie daarover en ook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. www.allpax.nl privacy-beleid is daarop niet van toepassing. We hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en browsertaal, alsmede datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunt u vinden op browsers betreffende de websites:
o Internet Explorer
o Firefox
o Safari

U heeft dan ook het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.


Heeft u suggesties, klachten of vragen over ons Privacy-beleid? Stuur een email naar: info@allpax.nl.

* Prijzen incl. btw conform de nederlandse wetgeving en excl. verzendkosten
1Oorspronkelijke dealerprijs 2Adviesprijs
ALLPAX GmbH & Co. KG, Zur Seeschleuse 14, 26871 Papenburg, Duitsland
Internet: http://www.allpax.nl
Email: info@allpax.nl Tel.: +0031 (0)70-3114189